Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Во рамката на нашите палети на производи се наоѓаат и декласирани производи од челик. Ние вршиме откуп на топло и на ладновалани валјаци и лимови, кружни и четириаголни профили и носачи, од сите квалитети што можат да се најдат на пазарот. Ние ја преземаме функцијата на посредник помеѓу производителот на челични производи и крајните купувачи во цела Европа. Нашиот однос во тој поглед е вперен кон купувачите и можеме да дадеме широк спектар услуги.