Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Легиран и леен алуминиум
Aluminijum otpadni
Отпаден бакар
Легирани метални отпади
Освен што се занимава со рециклажа на метален и на челичен отпад, Scholz Ag е значајна фабрика за згрижување, а се занимава и со пласман на отпаден обоен метал. Ние вршиме откуп и тргуваме со сите видови отпаден обоен метал, а особено отпаден алуминиум и легури од леен алуминиум, отпаден бакар и легиран отпад. Лице за контакт: :

Blaze Mitrevski

Manager

"CENTAR ZA RECIKLAZA" dooel

st. Lisec BB, 1000 Skopje

Macedonia

T +389 2 2728622

F +389 2 2720858

M+389 78 239932