Профил фирме Услуги SCHOLZ-Групација Scholz Ag grupa Животната средина Историја


Многубројните директни учества во власта на другите фирми го претворија Scholz Ag во холдинг. Податоци од групацијата Scholz Ag од 2007 година:
  • Scholz-групацијата од 1990 година инвестирала над 400 милиони евра

  • Scholz -групацијата вработила повеќе од 3.500 работници во светот

  • Scholz-групација - тоа е над 50 директни учества во фирми, како и многубројни индиректни учества во претпријатија

  • Scholz-групација - тоа е над 500 локации во светот

  • Во индустриските станици на Scholz- групацијата се вбројуваат и 25 шредери, 40 големи ножици за метални отпадоци, 35 преси и 10 кршачи на шини