Згружуванје на отпадот Демонтираље на вагоните Преработка

Името Scholz стои за искуство и компетентност во областа на рециклирањето челик и метал и за услуги во индустрискиот сектор. Scholz-групацијата остварува годишен промет од 6 милиони тони челичен и метален отпад. За со успех да се совлада ова исклучиво големо количество материјал, создадовме мрежа со складиштен капацитет што одговара на тие количества и оптимална логистичка поддршка низ Европа. Покрај нашата голема производствена програма, на нашите купувачи им нудиме и голем спектар на услуги, за чиј квалитет гарантираме со компетентност, искуство, но и со современа техничка опрема за преработка.