Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Легиран и леен алуминиум
Aluminijum otpadni
Отпаден бакар
Легирани метални отпади

Менаџмент на квалитетот-сертифициран според DIN EN ISO 9001 I VDA, дел 1.

Scholz AG е поим за произведување и за пласман на висококвалитетни легури од алуминиум. Нашата леарница за алуминиум во Република Чешка има годишен капацитет од над 50.000 тона и има долгогодишна доверба кај реномираните потрошувачи во Европа за нивните барања. Ние произведуваме според меѓународните стандарди DIN и EN, особено според желбите на клиентите, и тоа производи леени под притисок, во песок и во кокилама. Нашата понуда содржи секундарни и примарни легури. Тежината на инготот, тежината на палетите и амбалажата се според желбите на купувачот. Нашите складови низ земјата обезбедуваат краток пат до крајниот корисник.
Групацијата има сигурен пристап до квалитетни извори на суровини, а тоа дава гаранција во снабдувањето, додека поволните услови за производство обезбедуваат конкурентност во однос на другите деловни партнери.