Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Легиран и леен алуминиум
Aluminijum otpadni
Отпаден бакар
Легирани метални отпади


 


 Scholz AG воедно е и фирма за згрижување и за пласман на сите видови легирани метални отпадоци. Тежиштето му е дадено на прохромскиот метален отпад, особено на легурите на база на CrNi и на CrNiMo.

По примањето, стоката внимателно се контролира и се сортира, со користење соодветни апарати за анализа. Соодветниот капацитет за сортирање и за складирање е на располагање за тој вид стока, за да можеме индустријата на челикот оптимално да ја снабдуваме во процесот на производство со нови производи во рамките со нивните барања.