Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Легиран и леен алуминиум
Aluminijum otpadni
Отпаден бакар
Легирани метални отпади


Scholz AG си обезбедил сигурно присуство на пазарот за отпаден бакар и отпад од легиран бакар. Кај легираните производи како што се месинг, бронза, црвен лив.... (струганици, ладилници, арматури итн.) правиме откуп на мали и на големи количества, кои содржат бакар од 40 до 80%, како и висококвалитетен бакарен отпад, кој содржи бакар од 85 до 99% (жици, лимови, тежок бакар итн.).

Благодарение на долгорочните договори за испорака на отпаден матерјал со нашите големи купувачи, можеме и на нашите добавувачи да им гарантираме откуп и континуитет по најповолните барани услови, по моментално важечките откупни цени или по фиксирани цени базирани на LME.

По внимателното сортирање и преработка на бакарниот отпад, на нашите купувачи им испорачуваме основни метали по фабрички стандарди за производство на конечни производи.