Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Легиран и леен алуминиум
Aluminijum otpadni
Отпаден бакар
Легирани метални отпадиИ кај обоените метали индустриската пoбарувачка во се поголема мера се покрива со преработени материјали. Дејноста рециклажа на метал во Scholz произлегла од „Шредер компанија Есинген“ - ќерка на поранешната фирма. Овој сектор се занимава со трговија и со стручна преработка на обоени метали, затоа што квалитетната преработка овозможува обоените метали да се употребуваат речиси неограничено. Тежиштето е посебно ставено на алуминиумот како производ. Ние откупуваме и преработуваме:

- леен алуминиум со железо
- алуминиумски садови
- алуминиумски отпаден лим
- композитен алуминиумски отпад
- отпад од ребрест алуминиум

Овој матерјал, покрај другото, го преработуваме и за познати купувачи. Денес преработката, но и трговијата со обоени метали е предизвик, кој секој ден го поставуваме пред нас, за во секое време да можеме да ги задоволиме побарувачките на нашите купувачи за примарни и за секундарни производи.